کنترل موبایل از راه دور

هنگامی که گوشی شما مفقود و یا به سرقت می رود شما امکان مدیریت و کنترل تلفن همراه خود را ندارید. شما می توانید با استفاده از سامانه از بخش ارسال دستورات کنترلی، مدیریت تلفن همراه خود را در دست گرفته و با ارسال دستورات قرار داده شده در این بخش، تنظیمات دلخواه خود را بر روی موبایل اعمال نمایید البته شما می توانید خارج از سامانه نیز از طریق یک تلفن همراه با ارسال پیامک، دستورات مورد نظر خود را به تلفن همراه مفقود شده و یا به سرقت رفته ارسال نمایید، شما می توانید این دستورات را از داخل سامانه کاربری و از «منوی مشاهده دستورات کنترلی» ملاحظه فرمایید.