ذخیره تماس ها در سامانه

با موبایل نما میتوانید ریز مکالمات خود را شامل تماس های گرفته شده و دریافتی را بدون نیاز به مراجعه به اپراتور دریافت نمایید . شما با نصب موبایل نما می توانید مدت زمان مکالمات خود را داخل پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
برای این کار می توانید با وارد شدن به سامانه کاربری خود به صورت آنلاین گزارش مکالمات خود را از قبیل نام و شماره مخاطب و تاریخ و ساعت مکالمه را مشاهده نمایید.