امنیت

تیم موبایل نما از ابتدای شروع فعالیت خود همواره در تمام مراحل طراحی برنامه و پنل کاربری،بحث امنیت را سرلوحه کار خود قرار داده است.هر چند که مقوله امنیت در هیچ کجای دنیا و هیچ برنامه ای به صورت مطلق نیست اما تیم موبایل نما تلاش نموده است از تمام فاکتورهای امنیتی درجهت حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران استفاده نماید.خود کاربران محترم نیز نقش مهمی در حفظ اطلاعات خود دارند و همیشه باید در نگهدای از گذرواژه های تعریف شده خودشان در داخل برنامه کوشا باشند .